la5b00384

la5b00384
$604.00
Highly Transparent, Conductive, Flexible Resin Films Embedded with Silver Nanowires
$604.00
Description

Details

la5b00384

Additional Information

Journal Langmuir
Title Highly Transparent, Conductive, Flexible Resin Films Embedded with Silver Nanowires
Manuscript # la5b00384
Authors Yaqiu Jiang
Jun Xi
Zhaoxin Wu
Hua Dong
Zhixu Zhao
Bo Jiao
Xun Hou
Pages 7.91
Additional Information

Additional Information

Journal Langmuir
Title Highly Transparent, Conductive, Flexible Resin Films Embedded with Silver Nanowires
Manuscript # la5b00384
Authors Yaqiu Jiang
Jun Xi
Zhaoxin Wu
Hua Dong
Zhixu Zhao
Bo Jiao
Xun Hou
Pages 7.91