la5b00155

la5b00155
$604.00
Highly Emissive Nanoparticles Based on AIE-Active Molecule and PAMAM Dendritic Molecular Glue
$604.00
Description

Details

la5b00155

Additional Information

Journal Langmuir
Title Highly Emissive Nanoparticles Based on AIE-Active Molecule and PAMAM Dendritic Molecular Glue
Manuscript # la5b00155
Authors Xinyang Liu
Yi Zeng
Jun Liu
Peng Li
Dushan Zhang
Xiaohui Zhang
Tianjun Yu
Jinping Chen
Guoqiang Yang
Yi Li
Pages 8
Additional Information

Additional Information

Journal Langmuir
Title Highly Emissive Nanoparticles Based on AIE-Active Molecule and PAMAM Dendritic Molecular Glue
Manuscript # la5b00155
Authors Xinyang Liu
Yi Zeng
Jun Liu
Peng Li
Dushan Zhang
Xiaohui Zhang
Tianjun Yu
Jinping Chen
Guoqiang Yang
Yi Li
Pages 8